ELLiT

Affärsutveckling

Känner du att marknaden förändras och kraven ökar på dig som företagare. Vad kan du göra för att företaget skall hänga med i utvecklingen?

Varje företag har byggts upp på affärsidé som efter hand utvecklats och gjort företaget till vad det är idag. För vissa har vägen varit enkel och rak med ett klart mål i sikte medan för andra lite krokigare och med känslan att fortfarande inte hittat riktigt fram. Genom att skapa en karta som beskriver nuläget och komplettera med en målbild vart företaget vill gå blir det ofta enklare att diskutera vilka vägar som bär dit. Den kortaste, den snabbaste eller kanske den minst riskfyllda? Beroende på företagets resurser, organisation och möjligheter utarbetas sedan en affärsplan.

Frågeställningar som kan vara av värde att diskuteras:

  • Vilken är företagets affärsidé? Håller den långsiktigt?
  • Vilka är våra produkters/tjänsters styrkor och vilket förädlingsvärde erbjuder vi kunden?
  • Vilka är våra framtida kunder och vilken servicegrad vill kunden ha?
  • Finns det behov att förändra företagskulturen internt?
  • Kräver tillväxten ny finansiering eller samarbetspartners?

ELLiTs affärsidé bygger på att vara en långsiktig samarbetspartner. Relationen bygger på en hög kompetens och ett starkt engagemang kombinerat med en stor respekt för företagets egna
värderingar och ursprung.

Läs mer på www.ellit.se

KalbyNet
Lovéns
Ellit
Kjellsa